Много-много или много, много

Има група сложни наречия, които са образувани чрез удвояване на единичното наречие. Те се пишат полуслято, например бързо-бързо, далече-далече, едва-едва, много-много и други. При голяма част от…

Прочети повече Много-много или много, много

„Който“ и „когото“ – ето кога се пише всяка от двете форми

Подобно на някой и някого, употребата на „който“ и „когото“ също е не по-рядко обект на грешки, допускани в писмената и устната реч. И докато…

Прочети повече „Който“ и „когото“ – ето кога се пише всяка от двете форми

Оптимистичнонастроен или оптимистично настроен

В Службата за езикови справки и консултации към Института за български език при БАН нерядко постъпват запитвания дали се пишат слято, или разделно съчетания от…

Прочети повече Оптимистичнонастроен или оптимистично настроен

Най-досадните правописни грешки в българския език

Грешките са навсякъде. В сайтове, форуми и обяви, по витрини, в „творбите“ на нашите ученици. Пълно е. Ето кои са най-досадните грешки, на които се…

Прочети повече Най-досадните правописни грешки в българския език

Как се пишат названията на специалностите – с малка или с главна буква?

Когато не са придружени от категоризираща дума, названията на специалностите и професионалните направления се пишат с малка буква и без кавички. Завършил съм археология във ВТУ „Св.…

Прочети повече Как се пишат названията на специалностите – с малка или с главна буква?

Фламинги, фламинга или фламингота

При някои съществителни от среден род, които са от чужд произход, в практиката възникват затрудне­ния при определянето на правилната форма за мно­жествено число. Съществителните от…

Прочети повече Фламинги, фламинга или фламингота

Кои от тези 30 думи са изписани погрешно?

1. наморник 2. скулптора 3. обикновено 4. предразсъдък 5. пъдпъдък 6. пропусквателен пункт 7. теоретичен 8. материален 9. одеало 10. безмислен 11. безскруполен 12. полилей…

Прочети повече Кои от тези 30 думи са изписани погрешно?

Правопис на отрицателната частица „не”

Когато стане дума за граматика, всеки обича да се изказва относно чуждото ниво на грамотност, като най-често обаче самият той допуска грешки. Ако приемем, че…

Прочети повече Правопис на отрицателната частица „не”

Да излезем или да не излезнем, това е въпросът

Според Официалния правописен речник на българския език глаголът излезна не съществува. Езиковата практика обаче сочи друго. В нея се наблюдава сравнително честа употреба на форми…

Прочети повече Да излезем или да не излезнем, това е въпросът