За една диалектна особеност в речта ни

Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера: Ей затова няма да спра да хвала слу­шателите; Трябва да помола колегите; Аз мисла да не се включвам в полемиката; Значи тебе не те канат;…

Прочети повече За една диалектна особеност в речта ни

За мястото на ударението в думите

Много важно е, освен да познаваме правописа на българския език, да спазваме и правоговорните правила. Неправилно поставеното ударение може да промени смисъла на казаното. За…

Прочети повече За мястото на ударението в думите

Явлението „аз ми се струва“ в българската разговорна реч

Целта на това изследване е да бъдат разгледани определен тип конструкции, характерни за българската разговорна реч, от гледна точка на тяхната информационна структура. Тяхна отличителна…

Прочети повече Явлението „аз ми се струва“ в българската разговорна реч

Правилен изговор на представката в- и на предлога в

Правописната норма изисква да се пише буквата за звучна съгласна и в случаите, когато тя се изговаря като съответната беззвучна съгласна – предположение (изговор претположение), справка (изговор спрафка), град (изговор грат), готов (изговор готоф). Обеззвучаването на звучни…

Прочети повече Правилен изговор на представката в- и на предлога в