За общия корен на думите чета, почит и число

Редуването на гласните в един и същ корен е една от най-старите звукови промени в езика и е присъщо на всички славянски езици. Така например…

Прочети повече За общия корен на думите чета, почит и число

Госпожо, аз “сокче” ли съм? Или колко са важни думите, с които говорим за децата… със СОП (специални образователни потребности)

Госпожо, аз “сокче” ли съм? Или колко са важни думите, с които говорим за децата… Тази история започва преди повече от 10 години някъде в…

Прочети повече Госпожо, аз “сокче” ли съм? Или колко са важни думите, с които говорим за децата… със СОП (специални образователни потребности)

Новият ДДС или новото ДДС

Поради спецификата на инициалните съкращения като начин за назоваване често възникват колебания при съгласуването им по род в изречението. В езиковата практика се срещат два…

Прочети повече Новият ДДС или новото ДДС

Сконфузна ситуация

В ежедневната комуникация, в печатните и електронните медии, в речта на публични личности нерядко срещаме израза „сконфузна ситуация“. Правилна ли е тази употреба? В българския…

Прочети повече Сконфузна ситуация

Наша колежка, наша колега или наш колега

Как да назоваваме жените, с които имаме една и съща специалност или с които работим на едно и също работно място? Езикът, както в почти…

Прочети повече Наша колежка, наша колега или наш колега

Редно е да се обръщаме с „Иване, Радке, Калинке“, неграмотно е „Здравей, Иван“

Въпреки че в общуването често се чуват поздрави като Здравей, Радка!, Здравей, Калинка!, те са неправилни, защото в тях не е използвана звателната форма на…

Прочети повече Редно е да се обръщаме с „Иване, Радке, Калинке“, неграмотно е „Здравей, Иван“