Използвай наратива като обектива, а не като директива

В последните седмици много често слушаме за наративите в политическото пространство и как определени политици променят наративата си. Има ли грешка в тази употреба? Съществителното…

Прочети повече Използвай наратива като обектива, а не като директива

Твоят роднина е голям хаймана, а пък тяхната роднина – страшна хайта

Със съществителни като роднина, хаймана и хайта назоваваме лица и от двата пола. В езика ни те са малка група, включваща имена като балама, маскара,…

Прочети повече Твоят роднина е голям хаймана, а пък тяхната роднина – страшна хайта

За окончанието за среден род на прилагателните бивш, нисш, овчи

В съвременния български език прилагателните образуват формите си за среден род обикновено с окончание -о: хубаво, високо, голямо. Прилагателните имена от типа бивш, нисш, висш…

Прочети повече За окончанието за среден род на прилагателните бивш, нисш, овчи

Как данните, темите, въпросите, събитията станаха чувствителни

Ако сте чувствителни към начина на изразяване, през последните години сте забелязали изобилието на примери като чувствителни данни, чувствителни въпроси, събития, кадри и др., т.е. свързани с чувствителна информация. Тези употреби са…

Прочети повече Как данните, темите, въпросите, събитията станаха чувствителни

Форми и ударение на днешните имена

След Освобождението в 1878 г. под влияние на администрацията, казармата, училището и книжнината почва да се затвърдява очертаната през Възраждането система на българските фамилни имена,…

Прочети повече Форми и ударение на днешните имена

Значението на думата спорт

Всеки знае значението на думата спорт, нали? Можете ли обаче да опишете значението на думата спорт с едно изречение? Опитайте! В Уикипедия, която се използва като основен интернет…

Прочети повече Значението на думата спорт

Правилно ли е да се използва „успешен“ за човек?

Употребата на прилагателното успешен по отношение на лица (например успешен лидер, успешен мениджър) е относително нова и все още такова значение на прилагателното не е регистирано в съществуващите тълковни…

Прочети повече Правилно ли е да се използва „успешен“ за човек?