Да бъдем точни, използвайки деепричастия

В английския език употребата на конструкции със сегашно причастие (-ing форми) е широко разпространена. Характерно за тях е, че те изразяват едновременност на действието, което…

Прочети повече Да бъдем точни, използвайки деепричастия

Местоименията – виновници за някои двусмислици

Често не се замисляме, когато използваме местоименията. Да не говорим, че рядко си даваме сметка какъв вид са те. Понякога можем „да минем метър“, но…

Прочети повече Местоименията – виновници за някои двусмислици

Колко падежа има в българския език?

Българският език е един от най-старите езици в Европа. От трите южнославянски езика на Балканския полуостров (български, сърбохърватски и словенски) български език се говори в…

Прочети повече Колко падежа има в българския език?

Помните ли тези правила за пренасяне на думи в българския език?

Макар правилата за пренасяне на думи да се изучават още в началните класове, много от нас са ги забравили. Една от причините е, че днес…

Прочети повече Помните ли тези правила за пренасяне на думи в българския език?

Слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи. Съществителни имена

В съвременния български език сложните думи се пишат слято или полуслято, а съставните думите и синтактичните съчетания – разделно. Основен правописен принцип при сложните думи…

Прочети повече Слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи. Съществителни имена

Топ 10 правописни грешки, които се допускат изключително често

Често констатираме, че младото поколение е по-неграмотно от по-възрастното. Така ли е в действителност? Светът се променя, езикът също.  Днес пишем все по-рядко на ръка,…

Прочети повече Топ 10 правописни грешки, които се допускат изключително често