Дублетите са предизвикателство и за най-добрите по български език

 Думата „дублет“ идва от френски и в езикознанието означава всяка от двете (или повече) разновидности (варианти) на дадена езикова единица. Днес сме подбрали дублетни форми…

Прочети повече Дублетите са предизвикателство и за най-добрите по български език