Новият ДДС или новото ДДС

Поради спецификата на инициалните съкращения като начин за назоваване често възникват колебания при съгласуването им по род в изречението. В езиковата практика се срещат два варианта.
Единият вариант е съгласуване с рода на опорната дума от разгърнатото съставно наименование. Например при ДДС (данък добавена стойност) – съгласуване в мъжки род според опорната дума данък, която е в мъжки род: Финансовото министерство предлага намаленият ДДС от 9% да остане; Намеренията са новият ДДС да е в сила от 1 август.
Това е и правилният вариант на съгласуване.
Среща се обаче и съгласуване в среден род, повлияно от разговорната реч, където инициалните съкращения често се членуват като съществителни от среден род (ДДС-то). Например: *Бюджетната комисия запази временно намаленото ДДС от 9% за ресторантите; *Новото ДДС върху книгите трябва да ги направи достъпни за повече българи. Този вариант трябва да се избягва в официални текстове.
Аналогично, когато опорната дума на съставното наименование е в женски род, например РЗИ (Регионална здравна инспекция), съгласуването трябва да е в женски род: Столичната РЗИ набира доброволци; Пловдивската РЗИ разполага с всички видове ваксини.
Отново под влияние на разговорната реч, където съкращението се употребява като дума от среден род (РЗИ-то), се среща и съгласуване на абревиатурата в среден род: *Варненското РЗИ успя да залови пушачи в заведение; *Столичното РЗИ изнемогва от работа в разгара на COVID вълната.
В текстове с официален характер е препоръчително съгласуването с опорната дума от названието, докато съгласуването в среден род е характерно за разговорната реч и трябва да се избягва при официално общуване.

Aвтор: Жанета Златева

в. „Аз-буки“, бр. 16, 20. – 26. IV. 2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *