Не си грешен, а грешиш

Ах, този английски! е възглас, който може да се каже по много поводи както в положителен, така и в отрицателен смисъл. Все повече в езика навлизат думи и изрази, повлияни от английски, но без опо­ра в българската езикова традиция. Те представляват буквално копиране (превеждане) на чуждия образец. В езикознанието този процес се нарича калкиране (calque на френски ‘копирна хартия, копие’) и в ис­торически план той допринася за обогатяването на всеки един език. Защо тогава възразяваме срещу ко­пирането от английски? Защото невинаги е уместно.

Наскоро в столично превозно средство чух след­ната реплика от ученик: „Тя каза, че той не бил се съгласил, но беше грешна“. Да, на английски се казва I am wrong, но българското съответствие е Аз грешаИмам грешка, а не Аз съм грешен.

Двата израза са коренно различни по смисъл. Прилагателното грешен означава 1. Объркан, сбър­кан, неверен. Например: грешен отговор, грешна представа и т. н. Всички примери показват, че дума­та е свързана със съществителното грешка. 2. Грехо­вен, който е извършил грях, неправеден, непочтен. Например: грешна жена, грешна постъпка. Думата греховен произлиза от думата грях. Грях и грешка имат един и същ корен, но различно значение. Ето защо, когато казвате Тя е грешна вм. Тя греши, както в цитирания случай, всъщност казвате нещо съвсем различно.

Нека припомним израза на Йовков по отноше­ние на неговата героиня Албена: Грешна беше тая жена, но беше хубава. Албена е извършила престъ­пление, грях, тя наистина е грешна. А когато пра­вим нещо по неправилен начин, ние просто допус­каме грешка и трябва да използваме глагола греша или израза имам грешка.

Автор: Марияна Цибранска-Костова

в. „Аз-буки“, бр. 41, 12 – 18. X. 2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *