Кога се пише тире между думите?

Знаете ли, че дефисът, изглеждащ като късо тире, който се използва с частиците „по“ и „най“ за сравнителна и превъзходна степен (по-хубав, най-прилежен) всъщност не е тире и погрешно се нарича така? Различаваме късо тире, това е именно дефисът, средно тире и дълго тире. Дефисът се използва между думите в българския език, дългото тире – много рядко.

Дългото тире най-често използваме в изреченията с различни цели – заместване на изпуснат израз, между две подчинително свързани изречения, при което второто пояснява значението на първото или изразява причинно-следствени отношения, за по-ярко и силно отделяне вместо запетая, след обобщаваща дума или израз при изброяване и т.н., но в случая ни вълнува кога се пише тире между думите, тоест т.нар. полуслято писане в българския език, като подчертаваме, че при него основно се използва късото тире или дефисът.

Кога се пише тире между думите?

При полуслятото писане на думи в родния език се използва именно дефисът. За да разберем кога се пише тире между думите, следва да припомним или научим кои думи се изписват полуслято. Множество правила определят полуслятото писане в българския език, като основните сред тях са:

С тире се свързват цифри при означаване на приблизителност или последователност на величини като „Трябват ми 4–5 чушки“. Обикновено хората не пропускат тирето в този случай, но при компютърния набор погрешно използват късото тире или дефисът, което е грешка. Сложните числителни имена, образувани от основите на две числителни имена, изписани с думи, също се пишат полуслято – четири-пет чушки, но тук вече тирето не трябва да е дълго, а да се използва дефис.

С тире се свързват и две собствени имена като например Бойл–Мариот, като и тук е важно да съблюдавате тирето да не е дефис, а да е дълго тире. По подобен начин се изписват и сложните прилагателни имена, образувани от две равностойни собствени имена като Рило–Родопска например.

Полуслято е изписването на сложни съществителни имена, които се образуват чрез свързването на основите на две съществителни нарицателни имена като плод-зеленчук.

Полуслято е изписването, ако думите, съставящи сложната, не са равноправни, първата дума е главната, а втората — поясняваща, уточняваща. Важно е и да припомним, че, когато такива съществителните имена се пишат съкратено, дефисът след съкратената първа част се запазва. Пример за това правило е кандидат-министър – кандидат за министър, втората дума – министър – уточнява какъв точно е кандидатът. Заместник-министър – заместник на министъра, пишем полуслято, а ако съкратим първата част на зам., то тирето остава – зам.-министър. При това правило има изключения, както и изключения на изключенията. Жената летец например не се пише с тире между думите и спада към изключенията, но е възможно да сложите тире и да сте прави, ако липсата на такова променя смисъла. Сравнете тези два примера:

Скара се на жената летец.

Скара се на жената-летец.

В първото изречение можем да разберем, че летец се е скарал на жената, докато във второто, слагайки тире, макар такова да не се изисква според правилото, става ясно, че някой се е скарал на жената, която е летец. Смисълът е тотално различен, което обяснява и защо има изключения на изключенията в родния език, колкото и да ни затрудняват.

–          Полуслято се пишат думи, чиято първа част е цифра, както и такива, които са съчетание от съкращения и цифри като 5-вековен, Миг-7.

–          Полуслятото писане се използва и при сложното съществително име с подчинена основа буква, представляваща съкращение на прилагателно име. Примерът ще ви помогне да разберете какво се визира – е-подпис. Така изглежда много по-разбираемо, нали?

–          Полуслято се пишат и сложни прилагателни имена, образувани от основи на относителни и качествени прилагателни имена като розово-лилав, социално-икономически и др.

–          Полуслято се пишат и сложни наречия, образувани чрез свързване на две наречия в равноправно отношение помежду им, или когато имаме две повтарящи се наречия. Примери за това са: днес-утре, бавно-бавно, кажи-речи и т.н. Естествено, не можем да съберем всички употреби на тирето между думите в родния ни език, но тези правила тук са добра основа, от която със сигурност ще имате полза, ако ги овладеете и прилагате.

Източник: Actualno.com

One Reply to “Кога се пише тире между думите?”

  1. Щом заместникът на министъра е „заместник-министър“, то заместника на директора трябва да е „заместник-директор“, нали?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *