Безсмислен или безмислен – как се пише правилно?

Много злободневни неща от сивото ежедневие изглеждат така, сякаш нямат смисъл. Как ги наричаме в такъв случай – безсмислени или безмислени?

Правилно е да се пише безсмислен, също и безсмислена, безсмислено, безсмислени. Прилагателното име е образувано от представката без-, съществителното смисъл и наставката -ен.

В българския език съществува и дума безмислен (без- + мисъл + -ен), която има силно ограничена употреба. Значението ѝ се отнася до човек или друг одушевен субект, който не желае или е неспособен да мисли, най-общо казано.

„Народ такъв, за друго недостоен,

освен за мъки, нужди и тегла,

що чака той за тези си дела?“

П.Р. Славейков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *