Летящи динозаври летели в небето

Текстовете на рекламите може да не са добре обмислени и редактирани, може да съдържат и правописни грешки и по този начин да затвърждават грешната употреба. Да разгледаме следния текст от рекламен материал: Децата ще участват в експедиция и ще открият различните крила на летящи динозаври. Как са летяли птерозаврите?

Има ли грешка в подчертаните форми? Така ли се пишат тези причастия?

В българския език действа правилото за променливо я, според което при определени условия я преминава в е. Според правилата на правописа се пише я, когато са изпълнени следните условия:

  1. я се намира в сричка под ударение;
  2. следващата сричка съдържа една от гласните аоу, ъ или я е в последната сричка на думата;
  3. след я не следва мека съгласна или съгласна жчш или й.

Ако не е спазено поне едно от условията, я преминава в е. Например: пълзял – пълзели, видял – видели, летял – летели.

В Официалния правописен речник на българския език са посочени случаите, в които правилото за променливо я не е в сила по исторически причини. Един от тях се отнася до формите за 1 и 2 л. мн. ч. на мин. св. и мин. несв. време на глаголите. Например: пълзяхме, пълзяхте; видяхме, видяхте. Към изключенията спадат и формите за мн. ч. на сегашно деятелно причастие на глаголите, когато ударението пада на я. Например: пълзящ, пълзящи; летящ, летящи.

Така получаваме следните правописно правилни комбинации: Летящите динозаври летели високо горе, а пълзящите насекоми пълзели ниско долу.

Ако се върнем на рекламния текст, с който започнахме, трябва да се посочи, че в него има грешка. Правилното изписване на последното изречение е: Как са летели птерозаврите?

Автор: д-р Михаела Москова  – главен асистент в Института за български език

One Reply to “Летящи динозаври летели в небето”

  1. Много добро начинание! Вместо гръмогласно кух патриотизъм – уроци по български език. Дори и да не научите никого на нищо (а не е така), все пак посочвате една основна ценност на националната култура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *