ЧРД или Ч.Р.Д.?

Повод за тази езикова бележка са грешките при изписването на поздравите „Честит рожден ден!“ „Честит имен ден!“. В социалните мрежи често срещано напоследък е неправилното инициално съкращаване Ч.Р.Д. (Честит рожден ден!) и Ч.И.Д.  (Честит имен ден!). Инициалните съкращения се образуват от първата буква на всяка самостоятелна дума в съкращавания израз, без да се поставя препинателен знак (точка) между буквите, например: СУ – Софийски университет, ЕС – Европейски съюз, АЕЦ – Атомна електроцентрала, и т.н. Така че правилното изписване на поздравителните изрази е ЧРД и ЧИД. Ако поздравът съдържа обръщение, тогава то се отделя със запетая – ЧРД, Ани!, ЧИД, Иване!, ЧРД, приятелко!

Погрешно много често се изписва и несъкратеният вариант на двата поздрава. Тук вероятно по аналогия на абревиатурата се забелязва неправилно изписване на всяка самостоятелна дума с главна буква – Честит Рожден Ден!, Честит Имен Ден! Според правилото за употреба на главни букви поздравът започва винаги с начална главна буква, а останалите самостоятелни думи са с малки букви. Правилно е да се пише: Честит рожден ден!, Честит имен ден!. Ако поздравът съдържа обръщение, тогава то се отделя със запетая – Честит рожден ден, Катерино!, Честит имен ден, Тодоре!, Честит рожден ден, мила приятелко! При размяна на позицията на обръщението и поздрава обаче обръщението се изписва с главна буква, а поздравът – с малки букви: Мила приятелко, честит рожден ден!, Тодоре, честит имен ден!

Правилното оформяне на нашите поздрави към близки и познати показва уважението ни не само към тях, но и към книжовния български език.

Автор: Д–р Катерина Ушева – главен асистент в Института за български език

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *