Диктовки

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира тради­ционната празнична кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“. Каним ви да направите кратка диктовка, за да засвидетелствате почитта си към българската просвета и култура, към българските учители, учени и университетски преподаватели, просветители и дейци на културата, като проверите знанията си по български правопис и пунктуация.

Диктовка

Празникът на св. св. Кирил и Методий приближава.

Празникът на българските училища и на българ­ския народ!

Какви трепети тоя ден възбужда във всяка българ­ска душа, каква зариста, чиста, мила радост лъхва въз нас от тоя майски ден заедно с миризмите на люляците и на здравеца!

Има някаква великденска тържественост в тоя ден, светъл и благодатен. Защото и 24 май (11 май стар стил) е един Великден, Великден на духа и на просветата, на възкресението на новите надежди и през векове заспалите сили на един народ, лишен от велики традиции и жаден за тях.

Из спомена на Иван Вазов „Големият ден“. Текстът е нормализиран за целите на диктовката.

Диктовка

В средата на XIX век пловдивската интелигенция, част от която е и Найден Геров, иска да създаде бъл­гарски празник – едновременно светски и духовен. Дотогава светите равноапостоли Кирил и Методий са чествани от Църквата на датите на смъртта си – съот­ветно 14 февруари за св. Константин-Кирил и 6 април за св. Методий. Геров обаче попада на малко объркани сведения за общ празник на двамата през месец май. И решава да го постави на 11 май. Датата е избрана, защото двете единици стоят една до друга така, както светците стоят един до друг на иконите си. Идеята ста­ва популярна, празникът успешно се налага и светите братя влизат в националния пантеон.

Откъс от статията на Манол Глишев „Как Найден Геров създаде легендата за Солунските братя“, публикувана в интернет сайта „Площад „Славейков“. Направени са редакторски промени за целите на диктовката.

в. „Аз-буки“, бр. 20, 14 май – 20 май 2020 г.