Сайтът „Грамотен.бг“ представлява онлайн справочник за правопис, пунктуацията и граматичните правила в българския език. Той съдържа и актуални новини от сферата на образованието, науката, технологиите и изкуството. Информацията по отношение на българския език е проверена в официални издания на Института за български език при БАН, които са меродавни, и е представена такава, каквато е, без да се коментират основанията за кодификаторските решения и тяхната адекватност на съвременната езикова практика. Във всяка публикация са посочени източниците за нея.

Сайтът е създаден и се поддържа от Красимир Тодоров, аспирант по интерактивни методи на преподаване в начален етап, магистър по начална училищна педагогика. Бакалавър по социална педагогика. Възпитаник на Фондация „Заедно в час“ и дългогодишен учител.