Два дена или два дни?

Как е правилно да се каже: два дена или два дни? Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното…

Прочети повече Два дена или два дни?

Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика. Най-рядко се греши…

Прочети повече Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

Има си хас да не знаеш!

Понякога човек, опирайки се на своя лексикален запас, неправилно адаптира някои чужди думи или цели фразеологични словосъчетания с компонент чужда дума към добре познатото му,…

Прочети повече Има си хас да не знаеш!

Питали ли сте се защо „Делото се води при закрити врата“?

Може би сте си задавали въпроса дали в изречения като Делото се води при закрити / затворени (или открити / отворени ) врата няма грешка. В тези съчетания, в географските названия Железни врата и Траянови…

Прочети повече Питали ли сте се защо „Делото се води при закрити врата“?

Божества или демони са самодивите?

Според народните поверия самодивите са митически женски същества, които живеят в горите и в планините. Дали обаче те са някакви горски демони, или добронамерени създания?Произходът…

Прочети повече Божества или демони са самодивите?

Споделете на много хора

Употребата на предлага на с глагола споделям е погрешна. Глаголът споделям се използва с предлога с (споделям с някого). Това е свързано с правилото, че глаголи с представки изискват същия предлог (влизам в,…

Прочети повече Споделете на много хора

Неправилни изрази с глагола ИМАМ

Във всички европейски езици глаголът имам става елемент на словосъчетания, които се използват много често в различни комуникативни ситуации. Българският език не прави изключение. В съвременната речева…

Прочети повече Неправилни изрази с глагола ИМАМ

Винаги ли сме наричали братовите и сестрините си деца племенници

Думите за родство са една от най-важните групи в основния речников фонд. Тези, които назовават баща, майка, брат, сестра, са се появили най-рано и по…

Прочети повече Винаги ли сме наричали братовите и сестрините си деца племенници