Как данните, темите, въпросите, събитията станаха чувствителни

Ако сте чувствителни към начина на изразяване, през последните години сте забелязали изобилието на примери като чувствителни данничувствителни въпросисъбития, кадри и др., т.е. свързани с чувствителна информация. Тези употреби са съвсем различни от съществуващите и описани в речниците като например: чувствително детечувствителен стомахчувствителни везничувствително подобрение. Тази различна от досегашната съчетаемост на прилагателното показва, че то е придобило ново значение под влиянието на английския език.

Новите употреби на прилагателното чувствителен в езика ни се отнасят до: специфична лична информация (за расов или етнически произход, вероизповедание, политически възгледи, здравословно състояние и под. на някого); информация с дискриминационен характер или която може да предизвика негативни реакции (като ненавист, страх, ужас); информация от секретен или поверителен характер (данни за банкови сметки, потребителски имена и пароли, документация, равнище на компютърна защитеност на фирми и др.).

Словосъчетанието чувствителна информация всъщност е поверителнадоверителна или секретна информация. Устойчивото словосъчетание чувствителни данни има многократно повече срещания в интернет, отколкото словосъчетанието специални данни, което се използва със същото значение. При превода на документи на Европейската комисия се използват именно чувствителни данничувствителна информация, затова те придобиват терминологичен характер.

Словосъчетанието чувствителни теми (въпроси) обаче е синонимно на словосъчетанията деликатнинеудобни или щекотливи теми (въпроси и не е нужно то да ги измества.

Aвтор: Ванина Сумрова – главен асистент в Института за български език

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *