Кога се пише запетая пред съюзите И, ИЛИ?

В статията главните изречения са подчертани, подчинените са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки и препинателните знаци (пряко свързани с разглеждания въпрос) са оцветени в червено.

I. Пред съюзите И и ИЛИ не се пише запетая.

      • Тръгваме рано сутринта и пристигаме късно вечерта.

      • Цял ден ще се разхождам в парка или ще играя с приятели.

II. Пред съюзите И и ИЛИ се пише запетая в следните случаи:

1. Когато съюзите И  или ИЛИ са повторени.

      • И да искаш, и да не искаш, правилата са си правила.

      • Или тръгваш веднага, или те оставяме тук.

 Но: Тръгнахме към върха последни и настигнахме групата чак при скалите и високите дърветаВ това изречение съюзът и  е употребен два пъти, но с различно значение и затова пред второто и не се пише запетая. Първият съюз и  свързва две прости изречения (сказуемите са подчертани), а вторият съюз и свързва еднородни части (изписани са с удебелен шрифт).

2. Знаеш, че ако подчинено изречение стои пред главно, то винаги се отделя със запетая (Когато стигнахме хижата, вече се смрачаваше). Същото правило важи и в случаите, когато главното изречение започва с И.

      • Ако не започнеш да работиш, и ти ще се озовеш на дъската!

Обърни внимание, че тук и  не е съюз, а внася допълнителен смисъл (и ти като другите).

 Добре е винаги да помним: ако едно изречение започва с дума като ако, когато, където, който, защото, че, за да, то изречението е сложно и трябва да открием къде завършва първото просто, за да поставим запетая (Когато стигна, ще се обадя. За да успееш, трябва да се трудиш. Ако не те е страх, ела. Когато пораснеш, и ти ще караш кола.)

3. Когато между две прости изречения, свързани със съюзите И или ИЛИ, е разположено друго просто изречение, поясняващо първото, пред ИИЛИ се поставя запетая.

      • Гледахме към върха, който се мержелееше в далечинатаи мълчахме.

Да помислим: • Изречението е сложно (състои се от три прости):

• Първото и второто изречение са свързани със  съюзната дума койтоГледахме към върхакойто се мержелееше в далечината.

• Първото и третото изречение са свързани със съюза И:  Гледахме към върха и мълчахме.

• Второто и третото изречение не са свързани смислово и затова не могат да съществуват без първото : Който се мержелееше в далечината  и мълчахме – това не е изречение, нали?

      • Тръгваме веднага, защото закъсняваме, или оставаме тук до утре.

4. Когато първото от две прости изречения, свързани със съюзите ИИЛИ, завършва с обособена част, пред ИИЛИ се пише запетая.

      • Децата гледахаунесени в мислите си, и мечтаеха.

      • Днес ще уча, заключена сама, или ще спя десет часа.

5. Когато първото от две прости изречения, свързани със съюзите ИИЛИ, завършва с вметнат израз, който се отделя със запетая,  пред ИИЛИ се пише запетая.

      • Аз забравих, разбира се, и пропуснах срещата.

      • Не те разбрах, за съжаление, или не се постарах.

6. Когато първото от две прости изречения, свързани със съюзите ИИЛИ, завършва с обръщение, пред ИИЛИ се пише запетая.

      • Чакай ме, Дамяне, и не мърдай от тук.

      • Ще тръгваш лиДамяна, или ще ме изчакаш?

 Обърни внимание на примерите в точка 3., 4., 5. и 6. В тези четири случая можем да махнем подчиненото изречение, обособената или вметнатата част, както и обръщението и изречението ще остане граматически правилно. Това е добър ориентир, когато се колебаем.

Източник: gramatika-bg.com

3 Replies to “Кога се пише запетая пред съюзите И, ИЛИ?”

  1. Много Ви моля да обясните функцията на „то“ в израза, посочен тук, по-горе: „… защото, че, за да, то изречението е сложно и трябва да открием …“. Сякаш и „то“, и „изречението“ са в ролята си на подлог и се получава дублиране. Друго, което ми хрумва, е, че „то“ в случая означава „тогава, в този случай“, но е в някакъв съкратен вид. Забелязала съм, че в испанския език много често се среща такава конструкция. Дали не е някакво влияние или що?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *