Каква е разликата между тире и дефис (малко тире)?

Тирето е пунктуационен знак, който се отделя от двете страни с интервал (шпация) и се използва за означаване на:

      – пропусната, но подразбираща се от контекста  част на изречението (Ти ще си вземеш сладолед, а аз – шоколад);

      – за отделяне на уточнения, допълнителни сведения или пояснения (Държавен куклен театър – София);

      – за по-силно отделяне в сравнение със запетаята на обособени части (Първото впечатление – макар и краткотрайно – винаги остава);

      – за по-силно отделяне на вметнати думи и изрази (Тя искаше – разбира се – аз да понеса последствията);

      – за отделяне на обобщения и заключения от предхождащи ги  еднородни части или изречения (На пазара сега има чушки, домати, зеле, моркови, ряпа – всичко, което можеш да си представиш);

      – за отделяне на словосъчетание с показателно местоимение, което е пояснено с да-изречение или с изречение, въведено с  въпросителна дума (Онази стара мисъл – да кандидатства в Театралното училище, отново я споходи;  Този въпрос – кой съобщи всичко на класната, не ѝ даваше мира);

      – за отделяне на авторовата реч от речта на героя (Аз ще отида – извика Македонски) и др.

Малкото тире (дефис) е непунктуационен знак, не се отделя с интервал  и се използва в следните случаи:

      – след частиците по и най при степенуване на прилагателни имена и наречия (по-добър; най-бързо);

      – при полуслято писане на част от сложните думи (черно-бял; заместник-директор);

      – при образуване на местоимения и наречия с частиците еди, годе, що (еди-кой си; току-що; какъв-годе)

      – при думи и изрази, за чието изписване се използват букви и цифри или букви от различни азбуки (100-годишнина; V-образен; GSM-ите);

      – при графични съкращения (д-р; г-жа; у-ще) и др.

Източник: gramatika-bg.com

3 Replies to “Каква е разликата между тире и дефис (малко тире)?”

  1. Пропуснато е да се спомене, че тирето се използва пред абзаца с пряката реч и диалозите. Може би това тире е най-използваният знак в литературните творби – романи, повести, разкази и приказки.

  2. А с какво тире се изписва двойната фамилия? Пример:
    Мария Иванова Петрова-Желязкова

    1. С „малко“, т.е. дефис. Моето просто правило за двата вида тирета е: голямото тире разделя, а малкото – събира.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *