За окончанието за среден род на прилагателните бивш, нисш, овчи

В съвременния български език прилагателните образуват формите си за среден род обикновено с окончание -о: хубаво, високо, голямо. Прилагателните имена от типа бивш, нисш, висш обаче в среден род имат окончание -е: бивше, нисше, висше. Срещащите се в практиката форми на -о: бившо, нисшо, висшо, са неправилни. Например: Срещнах случайно бившото си гадже.
Окончание -е в среден род получават и прилагателните, завършващи в мъжки род на -ши и -чи от типа: овчи, вълчи, зайчи, кокоши, лястовичи и др.,: овче, вълче, зайче, кокоше, лястовиче. И тук формите на -о като овчо, вълчо, кокошо и др. са неправилни. Например: Аз предпочитам овчо сирене.
Грешки по отношение на окончанието за среден род се допускат и при думите наш, ваш, които се причисляват към притежателните местоимения, но имат същите форми като прилагателните. В разговорната реч те понякога неправилно се произнасят с окончание -о (нашо, вашо) вместо с правилното окончание -е: наше, ваше.
Ето няколко примера с правилна употреба на форми за среден род на тези прилагателни:
Архипелагът от малки островчета в Тихия океан е бивше полинезийско владение; А има и други деца, момчета и момичета, от висше и благородно потекло; Основното ястие беше овче или козе месо; Жената имаше лисиче палто; Пък магарето, за което питаш, е наше; Върху хайвера от сьомга има кремообразен жълтък от пъдпъдъче яйце.
За да не се допускат грешки при прилагателните с окончание -ш, -ши, -чи в мъжки род, е необходимо да се запомни, че формите им за среден род имат окончание -е, а не -о. При колебания може да се направи справка в „Официалния правописен речник на българския език“ (2012).

Автор: Малина Стойчева – Институт за български език

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *